Địa chỉ :
Hotline : 0922353638
Email : ngockhoamedia@gmail.com

Bảo mật thông tin khách hàng

Để quý khách hàng yên tâm hơn khi cung cấp thông tin mua hàng. Ngọc Khoa sẽ gửi tới những thông tin liên quan tới việc bảo mật như sau:

- Những thông tin cá nhân nào được thu nhập

Khi bạn đăng ký thông tin, Bạn có thể được yêu cầu cung cấp tên, địa chỉ, email hoặc các thông tin khác. Điều này giúp bạn thuận tiện hơn trong việc nhận dịch vụ hoặc thông tin khuyến mại

- Khi nào thông tin được thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin khi bạn đăng ký thành viên hoặc đăng ký nhận bản tin

- Thông tin được lưu bao lâu

Thông tin của khách hàng được lưu trữ từ khi bạn đăng ký hoặc cung cấp cho chúng tôi. Thông tin thành viên, đăng ký sẽ được lưu trữ đến khi người dùng yêu cầu Ngọc Khoa hủy thông tin

- Thông tin dùng để làm gì?

Chúng tôi có thể sử dụng những gì bạn cung cấp với mục đích sau:

+ Làm tài liệu lưu hành nội bộ mỗi khi cần

+ Gửi email định kỳ về địa chỉ mail của bạn với các cập nhật khuyến mại, giảm giá

- Bảo vệ thông tin khách truy cập

Ngọc Khoa sử dụng chứng chỉ SSL trong kết nối để bảo mật thông tin khách hàng trên website

Chúng tôi cam kết sẽ không Spam (gọi điện, nhắn tin…) mời chào hay quấy rối khách hàng

Chuyên gia tư vấn ( Miễn phí )